Jan-Olof Andersson, vissångare, trubadur, musikpedagog

PEDAGOG, FÖRELÄSARE

Jan-Olof Andersson, vissångare, trubadur, musikpedagog
Jag undervisar i sång och gitarr, var för sig eller tillsammans och förmedlar tankar och attityder som formats i mig under 25 års professionellt frilansarbete som turnerande sångare och gitarrist.

Tillsammans hittar vi vägar som är fyllda av lust och självtillit och kärlek till visan, sången och musiken i alla dess former och där vi hittar vårt eget personliga sätt att uttrycka oss. I all enkelhet.

Moment som ingår:
 
  Att känna sig HEL (Harmoni-Energi-Lust)
  Balans
  Musikaliskt välbefinnande
  Instuderingsteknik
  Stilmedel - Manér - Personlighet
  Att våga vara närvarande
  Balans, sång - ackompanjemang
  Sångteknik - Gitarrteknik
  Tonbildning, sång och gitarr
  Röstvård
  Nyanser och Dynamik
  Att våga sin version
  Att hitta och acceptera sin nivå för att kunna växa
  Inre motiv
  Vad känns viktigt? Hur går jag vidare?
  Repertoarkännedom

Dessutom många tankar och frågor som kommer att väckas när vi börjar att arbeta tillsammans.


 
1:a sidan
 
Presentation
 
Pedagog, föreläsare
 
Personalutbildning -
kultur i vården
 
Recensioner
 
CD-produktion
 
Boka mina tjänster
 
Länkar
 
Pressbilder
 
Aktuellt
 
Gästbok
  Järnmalmsvägen 2
  167 41 Bromma
  tfn 08-80 66 80
  mobil 070-799 24 34
  janolofandersson@swipnet.se