Jan-Olof Andersson, vissångare, trubadur, musikpedagog

PERSONALUTBILDNING, "KULTUR I VÅRDEN"

Jan-Olof Andersson, vissångare, trubadur, musikpedagog
Som en av pionjärerna inom "Kultur i vården" delar jag med mig av mina upplevelser, funderingar och erfarenheter. Jag berättar roande och lärorikt om förtretligheter respektive glädjeämnen vid musikstunder på vårdinstitutioner. Dessa muntliga inslag varvas med skön musik.

Kulturell upplevelse
 
Hur skapar vi förutsättningar för en fullödlig kulturell upplevelse som innebär att hela rummet fylls av energi och positiva vibrationer och blir till en aktivitet som berör alla närvarande och gärna innehåller ordet HEL.
H = Harmoni och humor
E = Energi
L = Lust

Kulturprogram på instutitioner
 
Vi måste göra fullödiga kulturprogram på våra institutioner. Ett varierat utbud utan barnsliga eller insmickrande program som förlöjligar våra åldringar och som är totalt ointressanta för anhöriga och personal. Våra åldringar som ofta är oss överlägsna vad gäller kunskap, bildning och inte minst, livserfarenhet.

Jag ger ett musikaliskt föredrag där vi diskuterar dessa frågor, i all enkelhet.


 
1:a sidan
 
Presentation
 
Pedagog, föreläsare
 
Personalutbildning -
kultur i vården
 
Recensioner
 
CD-produktion
 
Boka mina tjänster
 
Länkar
 
Pressbilder
  Aktuellt
 
Gästbok
  Järnmalmsvägen 2
  167 41 Bromma
  tfn 08-80 66 80
  mobil 070-799 24 34
  janolofandersson@swipnet.se